Polityka prywatności

Właścicielem i administratorem serwisu andex.pl jest ANDEX Pawłowscy sp.j. z siedzibą w Skierniewicach, przy ul. Czerwonej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019498 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Ochrona prywatności w Internecie jest dla ANDEX-Pawłowscy sp.j,. bardzo ważną sprawą, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo danych przekazywanych podczas korzystania z serwisu.

W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na Państwa temat będą użyte do wykonania usługi, oraz do poprawy jakości działania naszego serwisu. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie i ochronę informacji.

Jakie informacje zbieramy i po co?

Adres IP
Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Ciasteczka (Cookies)
Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową, które gromadzą dane takie jak rodzaj przeglądarki, system operacyjny, odwiedzone strony internetowe, godziny odwiedzin, oglądane treści, oglądane reklamy oraz inne informacje o strumieniu danych. Wykorzystujemy pliki cookie, aby dopasować nasze strony internetowe do Państwa indywidualnych potrzeb. Pliki cookie pozwalają nam także monitorować ruch na naszych stronach internetowych, w tym odwiedzane podstrony, liczbę odwiedzających oraz ścieżki ruchu. Obsługę plików cookie na swoim komputerze, telefonie komórkowym albo innym urządzeniu można włączyć lub wyłączyć. Większość przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie lub blokowanie konkretnych plików cookie lub ich rodzajów, a także blokowanie lub usuwanie wszystkich plików cookie. Zależy to od danej przeglądarki internetowej. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi danej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub blokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych.

Google Analytics
Serwis korzysta z statystyk Google Analytics. Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Ochrona danych osobowych

W szczególny sposób dbamy o Państwa dane osobowe, których ochrona jest dla nas bardzo ważna i w sposób szczególny strzeżemy ich przed dostępem osób trzecich.

Dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym zostaną Państwo poproszeni o podanie dany osobowych (nazwisko lub nazwa firmy, imię lub NIP, dane teleadresowe, telefon oraz email). Zebrane w ten sposób dane służą tylko i wyłącznie prawidłowemu przeprowadzeniu transakcji oraz dostarczeniu zamówienia pod wskazany adres. Przechowujemy Państwa dane w bazie, aby ułatwić załatwienie ewentualnej reklamacji. Dane osobowe w żaden sposób nie będą udostępniane osobom trzecim.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. mają Państwo prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu proszę przesłać e-mail pod adres: sklep@andex.pl lub list polecony na adres: ANDEX-Pawłowscy sp.j. ul. Czerwona 14 96-100 Skierniewice.

Słownik
log systemowy - informacja przekazywana serwerowi przez komputer użytkownika przy każdym połączeniu. Może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną WWW.
adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu,. Numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (IP statyczny) lub w przypadku korzystania z połączenia modemowego przydzielony mu na dane połączenie (IP dynamiczny).